Metafora: MORALNOST JE ZAKON
Glosirano ime:
MORALITY IS LAW
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS LAW
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ostaje činjenica da si nekolicina uzima za pravo suditi o moralnosti tuđih izbora.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The fact remains that few take it upon themselves to judge the morality of others ’choices.

Izvor primjera:
hrWaC – Croatian web corpus
Primjer anotacije:

suditi (S) o moralnosti (T)

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Smatra kažnjivim prekršajem ako se netko ogriješi o njihov moral.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

He considers it a punishable offense if someone offends their morals.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

kažnjivi (S) prekršaj (S) ogriješi (S) moral (T)

Napomena uz primjer:

-