Metafora: LJUTNJA JE OBJEKT / TEKUĆINA KOJA SE KANALIZIRA
Glosirano ime:
ANGER IS AN OBJECT / LIQUID THAT IS CANALIZED
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Danas je dovoljno poslati iskren mail koji će kanalizirati ljutnju i nezadovoljstvo građana kojima će se dati prilika da dokažu i da njihov glas nešto vrijedi.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Today it is enough to send a sincere email that will channel the anger and dissatisfaction of citizens, giving them a chance to prove that their voice matters.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

kanalizirati ljutnju

Napomena uz primjer:

-