Metafora: MORALNO JE FIZIČKI VISOKO
Glosirano ime:
MORALITY IS PHYSICAL HEIGHT
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS PHYSICAL HEIGHT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Moral je visok i osjeća se kako bi se sukob mogao privesti uskoro kraju.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

visok.a moral.n

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Posljedica je to Tomićeve želje da napravi asketski film o asketskom pojedincu visoke moralnosti.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

visok.a moralnost.n

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Završili su vojne akademije i vojne škole i pokazali svoju profesionalnost i visoku moralnost.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

visok.a moralnost.n

Napomena uz primjer:

-