Metafora: DOBROBIT JE VERTIKALNOST
Glosirano ime:
WELLBEING IS VERTICALITY
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
WELLBEING IS VERTICALITY
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Da bi se dobila maksimalna dobrobit od tretmana korisno je držati se nekih preporuka

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

To gain the maximum benefit from the treatment, it is useful to follow certain recommendations.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

maksimalna dobrobit

Napomena uz primjer:

-