Metafora: MORALNOST JE SNAGA
Glosirano ime:
MORALITY IS STRENGTH
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Snaga
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS STRENGTH
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Sve što je usmjereno na jačanje moralnosti u Republici Hrvatskoj je apsolutno pozitivno.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

jačanje.n moralnosti.n

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Sve je to potrebno radi pojačavanja moralnosti.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

pojačavanje.n moralnost.n

Napomena uz primjer:

-