Metafora: MORALNOST JE TEMELJ DRUŠTVA
Glosirano ime:
MORALITY IS THE FOUNDATION OF SOCIETY
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Građevina
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS THE FOUNDATION OF SOCIETY
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
preslikavanje unutar
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

On je isto kao i današnji zakoni o sukobu interesa i korupciji temeljen na moralu i definiranju odgovornog odnosa vlasti prema građanima.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Vjera je nadogradnja moralnog i etičnog. A fundament , baza je moral.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-