Metafora: DRUŠTVO JE GRAĐEVINA
Glosirano ime:
SOCIETY IS BUILDING
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Građevina
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
SOCIETY IS BUILDING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Potrebno je izgraditi društvo utemeljeno na socijalnoj pravednosti, moralnim i etičkim vrijednostima i duhovnim vrednotama.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
www.borismiksic.net/files/plakati/kampanja 2-67.pdf
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-