Hijerarhija metafora: Metafore upravljanja
Glosirano ime:
Governance metaphors
Podređena skupina unutar:
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-