Metafora: DRUŠTVENI PROBLEM JE BOLEST
Glosirano ime:
SOCIAL PROBLEMS ARE DISEASES
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
SOCIAL PROBLEMS ARE DISEASES
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ipak, kada naš premijer već pola godine nakon početka mandata hrabro izjavi da se stvari u Hrvatskoj neće događati slučajno, bahato pomisliš da ima ekipu sposobnu zauzdati nemani birokracije , korupcije, antipoduzetničke klime i ostalih virusa koji ubijaju našu budućnost.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Yet, when our Prime Minister bravely declares just six months after the start of his term that things in Croatia will not happen by accident, you arrogantly think that he has a team capable of taming the monsters of bureaucracy, corruption, anti-entrepreneurial climate, and other viruses that are killing our future.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

virus

Napomena uz primjer:

-