Metafora: DRUŠTVENI PROBLEM JE FIZIČKA BOL
Glosirano ime:
SOCIAL PROBLEMS ARE PHYSICAL AFFLICTIONS
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
SOCIAL PROBLEMS ARE PHYSICAL AFFLICTIONS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Moderno društvo pati od smrtofobije.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Modern society suffers from deathphobia.

Izvor primjera:
HrWac
Primjer anotacije:

društvo pati

Napomena uz primjer:

-