Metafora: NEMORALNOST JE BOLEST
Glosirano ime:
IMMORALITY IS DISEASE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
IMMORALITY IS DISEASE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Mlade djevojke i mlade momke žrtvuju na oltaru lažne naobrazbe i našeg bolesnoga morala koji zabranjuje prosvijećenost mladih kad je u pitanju imperativ zdravlja i dobrobiti društva porijeklo života i njegove uloge.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Young girls and young boys are sacrificed on the altar of false education and our sick morality, which forbids the enlightenment of the youth when it comes to the imperative of health and societal well-being, the origin of life, and its role.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

bolestan moral

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Ti si bolesna osoba, Vidoviću.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

You are a sick person, Vidović.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

bolesna osoba

Napomena uz primjer:

-