Metafora: BLIZE DRŽAVE SU SUSJEDI
Glosirano ime:
NEARBY COUNTRIES ARE NEIGHBORS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
NEARBY COUNTRIES ARE NEIGHBORS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Hrvatska i susjedi : Kako Hrvatsku doživljavaju u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Croatia and its neighbors: How they perceive Croatia in Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Macedonia, Slovenia and Serbia

Izvor primjera:
https://www.bib.irb.hr/494211
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-