Metafora: BIROKRACIJA JE STROJ
Glosirano ime:
BUREACRACY IS A MACHINE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
BUREACRACY IS A MACHINE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Žrvanj birokracije može običnog, malog čovjeka dovesti na rub živaca, u što se uvjerila i naša sugrađanka Nataša Pejić, a sve zbog vozila marke suzuki swift koji je naslijedila nakon smrti supruga Ivana.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The millstone of bureaucracy can drive an ordinary, small person to the edge of their nerves, as our fellow citizen Nataša Pejić found out, all because of a Suzuki Swift vehicle she inherited after the death of her husband Ivan.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

žrvanj birokracije

Napomena uz primjer:

-