Metafora: SVRHA JE CILJ
Glosirano ime:
PURPOSES ARE DESTINATIONS
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno; Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ACHIEVING A PURPOSE IS REACHING A DESTINATION
Status:
U radu
Ime inačice:
ACHIEVING A PURPOSE IS REACHING A DESTINATION
Izvor inačice:
-
Stranica inačice:
-
Ime inačice:
PURPOSES ARE PHYSICAL GOALS
Izvor inačice:
-
Stranica inačice:
-
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Stigao sam do svog cilja kojem sam i težio.

Glosirani primjer:

I have reached to my goal which I aspired to.

Engleski prijevod primjera:

I have reached the goal I aspired to.

Izvor primjera:
http://vesti.krstarica.com/kultura/milan-lazic-prvak-baleta-snp-a-sazreo-sam-na-sceni/
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-