Metafora: ULAGANJE JE ULIJEVANJE TEKUĆINE U SPREMNIK
Glosirano ime:
JOINING ANOTHER IN AN INVESTMENT IS MIXING LIQUIDS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
JOINING ANOTHER IN AN INVESTMENT IS MIXING LIQUIDS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

tko nas to uvjerava da su u zadnjih 5 godina u brodogradilišta ulivena sredstva u vrijednosti SEDAMDESETPET BRODOVA i to bez NAPLAĆENIH SREDSTAVA OD BRODOVLASNIKA

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Who is convincing us that in the last 5 years, funds equivalent to the value of SEVENTY-FIVE SHIPS have been poured into the shipyards, and this without any payments received from the shipowners?

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

uliti sredstva

Napomena uz primjer:

-