Hijerarhija metafora: Metafore novca
Glosirano ime:
Podređena skupina unutar:
Tip:
-
Summary:
-
Opis:

-

Slobodni tekst:

-