Metafora: NOVČANA TRANSAKCIJA JE KRETANJE (TEKUĆE) SUPSTANCIJE
Glosirano ime:
GAIN/LOSS OF MONEY IS MOVEMENT OF A LIQUID
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
GAIN/LOSS OF MONEY IS MOVEMENT OF A LIQUID
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Već uobičajena praksa je da se novac koja se prikupi od prodaje usmjeri onima kojima je najpotrebniji, a to su u većini slučajeva učenici naše škole.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Sav taj novac za kredite mogli su usmjeriti u postrojenja za navodnjavanje.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Naime, odustajući od organiziranja glazbenog koncerta povodom Dana županije, odlučio je dio novca usmjeriti u obrazovanje i to kao nagradu za uspješnost te kao podstrek za daljnje učenje.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Drastično smanjenje potrošnje značit će definitivno i drastično smanjen priljev novca u državnu blagajnu u idućoj godini.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-