Metafora: UM JE OBJEKT
Glosirano ime:
MIND IS AN OBJECT
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Um
Iskustvena podloga:
Manipuliranje objektima
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MIND IS AN OBJECT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Logički slijedi iz ciljnoga okvira:
-
Inferencija s obzirom na izvorni okvir:
Objekt može biti posjedovan, oštar, tup, izgubljen, čvrst, krhak itd.
Tip logičkoga slijeda:
-
Izvedena metafora:
Primjer teksta:

Samo ljudi posjeduju um.

Glosirani primjer:

Only people possess mind.

Engleski prijevod primjera:

Only people possess mind.

Izvor primjera:
http://voxfeminae.net/gender-art/item/962-biti-covjecnim-od-1800-do-2011-knjiga
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Poludio sam, Gospode... um... um... sam izgubio!

Glosirani primjer:

I became crazy, Lord, my mind, I have lost my mind!

Engleski prijevod primjera:

I became crazy, Lord, my mind, I have lost my mind!

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Ovaj snažni um na polju tehnike posjedovao je zadivljujuću urođenu skromnost u načinu života.

Glosirani primjer:

This strong mind in the technical area was in the possession of the remarkable modesty in the way of life.

Engleski prijevod primjera:

This strong mind in the technical area was in the possession of the remarkable modesty in the way of life.

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

S čim će se sve njen krhki um susresti u životu.

Glosirani primjer:

What kinds of stuff is her brittle mind going to face during her life.

Engleski prijevod primjera:

What kinds of stuff is her brittle mind going to face during her life.

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

oštrouman

Glosirani primjer:

sharp-minded

Engleski prijevod primjera:

sharp-minded

Izvor primjera:
LU
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Raffaeli (2009, 116) navodi da je u primjeru 'oštar um' riječ o metonimijski motiviranoj metafori. Naime, temeljni je mehanizam proširenja semantičke strukture leksema oštar metonimija OBILJEŽJE ZA KATEGORIJU, pri čemu je ključno obilježje oštroga predmeta „da može dijeliti ili razdvajati cjelinu na više dijelova, pri čemu su oni međusobno precizno odvojeni“.

Primjer teksta:

tup

Glosirani primjer:

dull

Engleski prijevod primjera:

dull

Izvor primjera:
LU
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Pokušavao je misliti na taj paradoks i izoštriti um dovoljno da ga shvati.

Glosirani primjer:

He was thinking about this paradox and sharpen his mind enough to comprehend it.

Engleski prijevod primjera:

He was thinking about this paradox and sharpen his mind enough to comprehend it.

Izvor primjera:
HJR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Neka zloća ne privrne ńegov razum.

Glosirani primjer:

Let the evilness upturn his reason.

Engleski prijevod primjera:

Let the evilness upturn his reason.

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija

Primjer teksta:

Ako razum razori se.

Glosirani primjer:

If his mind falls appart.

Engleski prijevod primjera:

If his mind falls appart.

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija

Primjer teksta:

Kad ju rukom ti ustiskaš, razum zgubiš, pamet nimaš.

Glosirani primjer:

When you touch her with your hand, you loose your reason; you no longer have your mind.

Engleski prijevod primjera:

When you touch her with your hand, you loose your reason; you no longer have your mind.

Izvor primjera:
HSP
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

Dijakronija