Metafora: UM JE VELIK/MALEN SPREMNIK
Glosirano ime:
MIND IS A BIG/SMALL CONTAINER
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Um
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MIND IS A BIG/SMALL CONTAINER
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Veliki umovi raspravljaju o idejama. Srednji umovi raspravljaju o događajima. Sitni umovi raspravljaju o ljudima.

Glosirani primjer:

Big minds discuss about ideas. Middle minds discuss about events. Small minds discuss about people.

Engleski prijevod primjera:

Big minds discuss about ideas. Middle minds discuss about events. Small minds discuss about people.

Izvor primjera:
Internet
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

U navedenom primjeru može se uočiti i metonimija – UM ZA ČOVJEKA, te metafora VAŽNO JE VELIKO.

Primjer teksta:

Eto kako se razlikuje velik um od prosječnog.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=362180467151676&id=242496585808802
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Mali um je tvrdoglav. Veliki um može voditi i biti vođen.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
http://zrncamudrosti.com/citat/alexander-cannon/2979-mali-um-je-tvrdoglav.html
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-