Metafora: UM JE OTVOREN/ZATVOREN SPREMNIK
Glosirano ime:
MIND IS AN OPEN/CLOSED CONTAINER
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Um
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MIND IS AN OPEN/CLOSED CONTAINER
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
logički slijedi iz
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

neka se sva osjetila i um otvore prema ljepoti, ljubavi, raznolikosti i tajnama ovoga jedinog svijeta

Glosirani primjer:

let all the senses and mind be opened towards the beauty, love, diversity and secrets of this one and only world

Engleski prijevod primjera:

let all the senses and mind be opened towards the beauty, love, diversity and secrets of this one and only world

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Zatvoren um – nesposobnost prihvaćanja novih ideja.

Glosirani primjer:

closed mind – inability to accept new ideas

Engleski prijevod primjera:

closed mind – inability to accept new ideas

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Tadaj otvori ńim razum da bi razumjeli Pisma.

Glosirani primjer:

then he opened their mind so that they can understand Letters

Engleski prijevod primjera:

then he opened their mind so that they can understand Letters

Izvor primjera:
AR
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

dijakronija

Primjer teksta:

S vami onde ja govorim,/pamet vašu vsu otvorim

Glosirani primjer:

There I will speak with you and I will open your mind

Engleski prijevod primjera:

There I will speak with you and I will open your mind

Izvor primjera:
HSP
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

dijakronija