Semantički okvir: Biti na lokaciji
Glosirano ime:
Being at a location
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Being_located
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Being at a location
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
Ne postoje relevantne leksičke jedinice!