Semantički okvir: Sredstvo
Glosirano ime:
Instrument
Opis:

Složeni artefakt s određenom uporabnom namjenom.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Gizmo
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
-
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
Ne postoje relevantne leksičke jedinice!