Metafora: SREDSTVO JE DRUŠTVO
Glosirano ime:
INSTRUMENTS ARE COMPANIONS
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

Lakoff, MWLB, 136

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Pomoć društva u obavljanju zadaća
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
INSTRUMENTS ARE COMPANIONS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Sve je to stekao sa svojih deset prstiju.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

He made all of that with his ten fingers.

Izvor primjera:
Silić i Pranjković, 2005, 236
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Obično piše s tri raznobojne olovke.

Glosirani primjer:

Usually he_writes with three colorful pens.

Engleski prijevod primjera:

Usually he writes with three colorful pens.

Izvor primjera:
Silić i Pranjković, 2005, 236
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-