Semantički okvir: Nečistoća
Glosirano ime:
Impurity
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Impurity
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
-
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
skalarna suprotnost u odnosu na
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
prljav.a
prljavo.adv
prljavština.n
nečist.a
nečisto.adv
nečistoća.n