Semantički okvir: Poslovanje
Glosirano ime:
Business
Opis:

-

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
Business
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
Okvir; Složeno
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
poslovanje.n
poslovati.v
posao.n
biznis.n