Metafora: POSLOVANJE JE RAT
Glosirano ime:
BUSINESS IS WAR
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Rat
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
BUSINESS IS WAR
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga i ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

U nadi da se to ipak neće dogoditi, valja priznati da se u kaspijskoj regiji odavno vode hladni, ali dinamični poslovni ratovi , vezani uz nadzor nad energetskim izvorima i transportnim rutama.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

In the hope that this will not happen, it must be acknowledged that cold but dynamic business wars over the control of energy sources and transport routes have long been waged in the Caspian region.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

poslovni rat

Napomena uz primjer:

-