Semantički okvir: Prisutnost
Glosirano ime:
Presence
Opis:

Osobina onoga koji se nalazi na mjestu na kojemu bi trebao biti.

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
Presence
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
-
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Tip:
-
Kulturni opseg:
-
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Ne postoje povezani okviri!
Ne postoje inferencije!
prisutnost.n
prisustvovati.v