Semantički okvir: Približavanje
Glosirano ime:
Move closer
Opis:

Shema procesa približavanja dvaju ili više objekata. (lat.adlatus donositi)

Odgovarajući okvir u FrameNetu:
move
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Ostali aliasi:
-
Napomene:

-

Odgovarajući engleski okvir:
move.closer
Hijerarhija:
Tag:
-
Tip:
Kognitivni primitiv
Kulturni opseg:
potencijalno širi
Kulturni kontekst:

-

Status:
U radu
Metafore koje se koriste ovim okvirom
Kao izvorni okvir:
  • Nema zapisa
Kao ciljni okvir:
  • Nema zapisa
Ne postoje uloge!
Povezani okvir:
Tip odnosa:
specifikacija
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
oslanja se na
Opis odnosa:

-

Povezani okvir:
Tip odnosa:
povezano sa
Opis odnosa:

-

Ne postoje inferencije!
približavati.v
dolaziti.v