Metafora: POSTIĆI SVRHU JE DOBITI ŽELJENI OBJEKT
Glosirano ime:
ACHIEVING A PURPOSE IS ACQUIRING A DESIRED OBJECT
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ACHIEVING A PURPOSE IS ACQUIRING A DESIRED OBJECT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ovim je transferom HDZ ojačao svoj rejting na otocima jer Mišlov vrijedi za respektabilnog i poštenog političara, a on sam konačno je dobio politički okvir u kojemu može djelovati nakon što je, razočaran radom HNS-a, napustio narodnjake i duže vremena bio nezavisni kandidat.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

With this transfer, HDZ has strengthened its rating on the islands because Mišlov is considered a respectable and honest politician. He has finally found a political framework in which he can operate after leaving the HNS, disappointed with their work, and having been an independent candidate for a long time.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

konačno dobiti okvir

Napomena uz primjer:

-