Metafora: MIŠLJENJE JE JEZIČNA AKTIVNOST
Glosirano ime:
THINKING IS LINGUISTIC ACTIVITY
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Jezična aktivnost: čitanje, pisanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
THINKING IS LINGUISTIC ACTIVITY
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Logički slijedi iz ciljnoga okvira:
-
Inferencija s obzirom na izvorni okvir:
Čitanje, pisanje
Tip logičkoga slijeda:
-
Izvedena metafora:
Primjer teksta:

Kako je Žilavi pročitao misli Dariju

Glosirani primjer:

How had Žilavi read thoughts of Dario

Engleski prijevod primjera:

How Žilavi read Dario's thoughts

Izvor primjera:
http://www.icv.hr/2014/03/kako-je-zilavi-dariju-procitao-misli/
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Kao da im je draže ono što im kaže um nego ono što im je osjetilno iskustvo jasno pokazalo.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
http://riznica.ihjj.hr/philocgi-bin/showrest_?conc.6.2.28018.11200.11299.Cijelihr
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-