Metafora: RIJEČ JE OBJEKT
Glosirano ime:
A WORD IS AN OBJECT
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
A WORD IS AN OBJECT
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

te su riječi pale na zemlju, naprosto se otkotrljale kao dvije suze

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Those words fell to the ground, simply rolling away like two tears.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

riječi padnu na zemlju; otkotrljati se

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

ljudska riječ ima čudnu snagu, ponekad ti se zadubljuje u meso, zadržava se i ukotvljava, da nakon nekoliko dana neopazice zatreperi u tebi

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The human word has a strange power; sometimes it penetrates your flesh, lingers, and anchors itself, only to suddenly resonate within you after a few days.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

riječi su ga prekrile kao neki sladak, mirisav, zagušljiv veo

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The words covered him like a sweet, fragrant, suffocating veil.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

riječi prekriju

Napomena uz primjer:

-