Metafora: VRIJEME JE VODA TEKUĆICA
Glosirano ime:
TIME IS FLOWING WATER
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
TIME IS FLOWING WATER
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

A vrijeme teče , i dalje će teći

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

And time flows, and it will continue to flow.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

vrijeme teče

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Osluškujem žubor rijeke vremena , osluškujem treptaje srca, čujem romore ljubavi u dubini svoga postojanja i znam da nisam uzaludno živjela.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

I listen to the murmur of the river of time, I listen to the beats of my heart, I hear the whispers of love in the depths of my being, and I know that I have not lived in vain.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

žubor rijeke vremena

Napomena uz primjer:

-