Metafora: MRŽNJA JE VATRA
Glosirano ime:
HATRED IS FIRE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
HATRED IS FIRE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Naslov je tendenciozno lažiranje i raspirivanje mržnje prema vjernicima.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The title is a tendentious falsification and incitement of hatred towards believers.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

raspirivanje mržnje

Napomena uz primjer:

-