Metafora: LJUDSKI ODNOS JE GRAĐEVINA
Glosirano ime:
HUMAN RELATIONSHIP IS A BUILDING
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
HUMAN RELATIONSHIP IS A BUILDING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Do tog smo časa bili obitelj, zajednica, čvrsto povezana, kako sam krivo mislio, a u slijedećem se trenutku sve što smo Aleksa i ja godinama gradili , raspalo, nestalo poput mjehura sapunice nošene vjetrom.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Until that moment, we were a family, a community, tightly connected, or so I mistakenly thought. In the next instant, everything that Aleksa and I had built over the years collapsed, vanished like a soap bubble carried away by the wind.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

graditi

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Jednostavno smo gradili odnos na nekim drugim osnovama, a ne na zaljubljenosti

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

We simply built our relationship on some other foundations, not on being in love.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

graditi odnos

Napomena uz primjer:

-