Metafora: BUDUĆNOST JE GRAĐEVINA
Glosirano ime:
FUTURE IS A BUILDING
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
FUTURE IS A BUILDING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Više od trideset godina gradila sam njegovu budućnost i bivala ponosna na nju.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

For more than thirty years, I built his future and was proud of it.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

graditi budućnost

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Čemu ući u EU, pa graditi ' ' zajedničku budućnost ' ', ili to naglašavati, samo s jednom državom, i to baš s onom koja je podosta toga u tom pravcu namjerno i planski razarala?

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Why enter the EU and build a 'common future' or emphasize it, only with one country, especially with the one that has deliberately and systematically destroyed a lot in that direction?

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

graditi budućnost

Napomena uz primjer:

-