Metafora: BIROKRACIJA JE OPASNA ŽIVOTINJA
Glosirano ime:
BUREACRACY IS A DANGEROUS ANIMAL
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
BUREACRACY IS A DANGEROUS ANIMAL
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ne vodim borbu s nemanima birokracije , kako mi se ironično spočitava, već sa zatečenim neradom i neredom u Gradskoj upravi.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

I am not fighting the monsters of bureaucracy, as is ironically accused of me, but rather the encountered inactivity and disorder in the City Administration.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

neman birokracije

Napomena uz primjer:

-