Metafora: LJUTNJA JE BOLEST
Glosirano ime:
ANGER IS A DISEASE
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ANGER IS A DISEASE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Navala bijesa je zarazna i puštati je van kao sredstvo stavljanja bijesa pod kontrolu je poput kontroliranja alkoholizma još jednim pićem.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

A fit of rage is contagious and letting it out as a means of getting your anger under control is like controlling alcoholism with another drink.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

navala bijesa je zarazna

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Jedini načiin da se izliječi ljutnja je bihevioralna terapija.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

The only way to cure anger is behavioral therapy

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

izliječi ljutnja

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

To je najbolji put za liječenje ljutnje .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

This is the best way to cure anger.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

liječenje ljutnje

Napomena uz primjer:

-