Metafora: LJUTNJA JE TERET
Glosirano ime:
ANGER IS BURDEN
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ANGER IS BURDEN
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Na svoja ćete leđa navući bijes i ljutnju druge strane, a kritiziranjem nećete ništa promijeniti.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

You will incur the anger and resentment of the other party on your back, and you will not change anything by criticizing.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

navući ljutnju na leđa

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

tek onda ću biti spremna otići dalje, bez ovog tereta stare ljutnje i ostalih emocija.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

only then will I be ready to move on, without this burden of old anger and other emotions.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

tereta ljutnje

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

On je preuzeo vašu ljutnju na sebe da vas oslobodi ljutnje .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

He took your anger upon himself to free you from anger.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

preuezo ljutnju na sebe, oslobodi ljutnje

Napomena uz primjer:

-