Metafora: LJUTNJA JE OVISNOST
Glosirano ime:
ANGER IS AN ADDICTION
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
ANGER IS AN ADDICTION
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Kada druge budemo mogli promatrati na ovaj način, nećemo potpasti pod utjecaj negativnosti i ljutnje .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

When we can observe others in this way, we will not fall under the influence of negativity and anger.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

potpasti pod utjecaj ljutnje

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Shvaćam da si mnogo toga napisala pod utjecajem ljutnje i gorčine ali ne mogu se složiti u nekim stvarima s tobom.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

I understand that you wrote a lot of things under the influence of anger and bitterness, but I cannot agree with you on some things.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

pod utjecajem ljutnje

Napomena uz primjer:

-