Metafora: MORALNOST JE CJELOVITOST
Glosirano ime:
MORALITY IS WHOLENESS
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
-
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MORALITY IS WHOLENESS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ona koju ovdje vidi svojim tjelesnim očima, u čistoj bjelini, nije nitko drugi nego Ruža otajstvena, rascvjetala u neoskvrnutoj nevinosti, prečisti Ljiljan svih djevica.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
hrWaC 2.2.
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Potpuno se Tebi ja okrećem, žarko Te preklinjući svim svojim srcem, umom i jezikom da me zaštitiš od svega što je protivno Tvojoj volji, uovom krugu Tvog božanskog jedinstva, i da me očistiš od svakog kala koji bi me, neokaljana i neoskvrnuta , omeo u traganju za sjenom stabla milosti Tvoje.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

I turn to You completely, fervently beseeching You with all my heart, mind, and tongue to protect me from everything that is against Your will, within this circle of Your divine unity, and to cleanse me of every stain that would hinder me, pure and unblemished, in my quest for the shadow of Your tree of grace.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

neoskvrnut

Napomena uz primjer:

-