Metafora: TEORIJA JE GRAĐEVINA
Glosirano ime:
THEORIES ARE BUILDINGS
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Građevina
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
THEORIES ARE BUILDINGS
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ova teorija izgrađena je na osnovu njegovih starih ideja o crnim rupama koje je predstavio prije 40 godina.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
https://www.slobodnaevropa.org/a/popularna-nauka-hawking-bijeg-iz-crne-rupe-je-moguc/27214573.html
Primjer anotacije:

teorija izgrađena

Napomena uz primjer:

-