Metafora: TUGA JE DOLJE
Glosirano ime:
SAD IS DOWN
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
SAD IS DOWN
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija ciljnoga okvira
Opis odnosa:

-

Povezana metafora:
Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Kralj je pao u tugu i čak briznuo u plač.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
https://vavedem.ro/hr/za-dobrobit-svoje-ljubavnice-u%C4%8Dinio-je-Englesku-protestantskom-pri%C4%8Da-o-Henriku-viii-kralju-sa-%C5%A1est-%C5%BEena/
Primjer anotacije:

pao u tugu

Napomena uz primjer:

-