Metafora: BUDUĆNOST JE ISPRED
Glosirano ime:
FUTURE US AHEAD
Hijerarhija:
-
Tag:
Matafore vremena
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Primarno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
Kretanje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
FUTURE IS AHEAD
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

naš duh gleda budućnost ispred sebe

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
https://www.facebook.com/HagiohrCasopis/posts/1358565600941984/?locale=hr_HR
Primjer anotacije:

budućnost ispred

Napomena uz primjer:

-