Metafora: UM JE GRAĐEVINA
Glosirano ime:
MIND IS A BUILDING
Hijerarhija:
-
Tag:
Metafore uma
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Specifična
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Um
Iskustvena podloga:
Građenje
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MIND IS A BUILDING
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
specifikacija izvornoga okvira
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Um se gradi od niza slojeva

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
https://vdocuments.in/priroda-stvarnosti-by-bhairava-deva.html
Primjer anotacije:

um se gradi

Napomena uz primjer:

-