Metafora: STROJ JE ČOVJEK
Glosirano ime:
MACHINES ARE PEOPLE
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
MACHINES ARE PEOPLE
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Motor je 'umro', ali ja sam ostala čitava.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
https://www.24sata.hr/show/nevena-motor-je-umro-ali-na-srecu-ja-sam-citava-115324
Primjer anotacije:

motor je umro

Napomena uz primjer:

-