Metafora: BITI RAVNOPRAVAN JEST BITI NA JEDNAKOJ VERTIKALNOJ RAZINI
Glosirano ime:
EQUALITY IS BEING ON THE SAME VERTICAL LEVEL
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvedeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
EQUALITY IS BEING ON THE SAME VERTICAL LEVEL
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

U kontekstu europskih susjeda sada smo na istoj razini kao Italija ili Poljska.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

In the context of our European neighbors, we are now on the same level as Italy or Poland.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

biti na istoj razini

Napomena uz primjer:

-

Primjer teksta:

Onog drugog nađe dok leti, kada shvati da i taj drugi ima krila krojena baš za iste visine (ne lete jednako visoko i vrabac i kondor, a vrapcu je dobro s vrapcem, kondoru s kondorom, bome i kokoši s pijetlom).

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

One finds the other while flying, realizing that the other has wings designed for the same heights (a sparrow and a condor don't fly equally high, and a sparrow is content with a sparrow, a condor with a condor, and indeed a hen with a rooster).

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

iste visine; letjeti jednako visoko

Napomena uz primjer:

-