Metafora: ODNOS JE SPREMNIK
Glosirano ime:
-
Hijerarhija:
-
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
-
level:
-
Tip:
-
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
-
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Ljudi sa sigurnim stilom u ljubavnim vezama su u odnosu zadovoljniji, privrženiji partneru, bliskiji i bolje prilagođeni.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

People with a secure style in romantic relationships are more satisfied in the relationship, more attached to their partner, closer, and better adjusted.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

u odnosu

Napomena uz primjer:

-