Metafora: SLOŽENA STRUKTURA JE GRAĐEVINA
Glosirano ime:
A COMPLEX SYSTEM IS A BUILDING
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Složeno
Izvorni okvir:
Ciljni okvir:
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Tip odnosa:
u dvosmjernom odnosu sa
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

Žrtve i njihove obitelji će možda tada lakše okončati svoje žalovanje, a svi skupa tek ćemo tada postići dobre temelje na kojima je moguće graditi demokraciju .

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

Victims and their families may then find it easier to end their mourning, and only then will we collectively achieve a solid foundation upon which democracy can be built.

Izvor primjera:
HrWaC
Primjer anotacije:

graditi demokraciju; temelj

Napomena uz primjer:

-