Metafora: GAĐENJE JE OBJEKT NA KOJI SE VRŠI POTISAK
Glosirano ime:
DISGUST IS AN OBJECT THAT IS SUPPRESSED
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

DISGUST ISnot OBJECT that is SUPPRESSed. SUPPRESS FOR APPRAISAL.COPING.CONTROL/POWER

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Ne postoje povezane metafore!
Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

suspregnuti gađenje

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-