Metafora: LJUTNJA JE OBJEKT KOJI SE ISPUCAVA
Glosirano ime:
ANGER IS AN OBJECT THAT IS SHOOTED
Hijerarhija:
Tag:
-
Opis:

-

Napomene:

-

Kulturni opseg:
potencijalno širi
level:
Opća razina
Tip:
Izvorni okvir:
-
Ciljni okvir:
-
Iskustvena podloga:
-
Odgovarajući okvir u WordNetu:
-
Odgovarajuća engleska metafora:
-
Status:
U radu
Ne postoje inačice!
Ne postoji empirijsko istraživanje!
Ne postoje preslikavanja!
Povezana metafora:
Tip odnosa:
-
Opis odnosa:

-

Ne postojI logički slijed!
Primjer teksta:

možda ne bih na njega one večeri ispucala svu svoju ljutnju , nakupljenu zbog neprestanog curenja iz nosa i kihanja izazvanog alergijom na ambroziju.

Glosirani primjer:

-

Engleski prijevod primjera:

-

Izvor primjera:
-
Primjer anotacije:

-

Napomena uz primjer:

-